Elastyczna i odpowiedzialna księgowość dla firm.

logo
 • +48 604 190 999

 • db@dbbiuro.com.pl

 • DB Biuro Rachunkowe

 • ul. 11 Listopada 49/4, 41-500 Chorzów

 • Pn - Pt

 • 08:00 - 16:30

 • Nasz NIP:

 • 627-216-23-00

 • Nasz Regon

 • 241312632

 • Nr konta (Alior Bank)

 • 15 2490 0005 0000 4500 6773 1037

Data wpisu: 04 Jul, 2018

Udostępnij ten wpis:

Mechanizm podzielonej płatności w świetle ustawy o VAT (split payment)

1. Mechanizm podzielonej płatności w świetle ustawy o VAT
Nowe prawoJuż od 1 lipca 2018 r. - na podstawie nowego art. 108a ustawy o VAT - podatnicy VAT będą mogli w praktyce korzystać z mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zastosowanie tego mechanizmu polegać będzie na tym, że zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT. Natomiast zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), dla których będzie prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne i dotyczyć będzie transakcji dokonywanych wyłącznie pomiędzy podatnikami VAT. O wyborze stosowania mechanizmu podzielonej płatności decydował będzie podatnik będący nabywcą towaru (usługi).
Zapłata należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ma być dokonywana w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskaże:

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,
3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Kwota VAT zostanie przekazana na rachunek VAT sprzedawcy w przypadku, gdy nabywca skorzysta z komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK, a przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności.
W celu zachęcenia podatników do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ustawodawca przewidział szereg uprawnień dla podatników, którzy zdecydują się na ten sposób rozliczenia podatku VAT. W stosunku do takich podmiotów nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności zawarte w art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, a także regulacje dotyczące stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego, czyli sankcji, określonych w art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT, do wysokości kwoty podatku odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto, w przypadku faktur opłaconych przy zastosowaniu tego mechanizmu nie będą stosowane podwyższone odsetki od zaległości podatkowych. W świetle bowiem nowego art. 108c ust. 2 ustawy o VAT, przepisu art. 56b Ordynacji podatkowej nie będzie się stosowało do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykaże kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynikać będzie z otrzymanych przez podatnika faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Kolejną zachętą dla podatników do skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności, w przypadku zapłaty zobowiązania podatkowego w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty tego podatku, ma być możliwość zmniejszenia kwoty zobowiązania podatkowego w VAT o kwotę obliczoną na podstawie wzoru zaproponowanego w nowym art. 108d ust. 1 ustawy o VAT.

Masz pytania w tym temacie?

Nie zwlekaj i bądź na bieżąco z najnowszymi interpretacjami w prawie podatkowym.
Każdy Klient, którego obsługujemy jest na bieżąco informowany o najważniejszych dla niego zmianach w prawie.
Dołącz do nas!

Skontaktuj się