Elastyczna i odpowiedzialna księgowość dla firm.

logo
 • +48 604 190 999

 • db@dbbiuro.com.pl

 • DB Biuro Rachunkowe

 • ul. 11 Listopada 49/4, 41-500 Chorzów

 • Pn - Pt

 • 08:00 - 16:30

 • Nasz NIP:

 • 627-216-23-00

 • Nasz Regon

 • 241312632

 • Nr konta (Alior Bank)

 • 15 2490 0005 0000 4500 6773 1037

Data wpisu: 30 Jan, 2020

Udostępnij ten wpis:

Najważniejsze zmiany podatkowe (i nie tylko) w 2020

Składki ZUS od dochodu

Od lutego 2020 roku zaczną obowiązywać zmiany w zakresie sposobu naliczania składek ZUS. Obowiązujący dotychczas tzw. "Mały ZUS" czyli składki ZUS naliczane od przychodu zamieni się w "Mały ZUS Plus".

Najmniejsze firmy uzyskają wreszcie możliwość uniknięcia wysokich, ryczałtowych składek ZUS i będą mogły opłacać tę daninę w wysokości uzależnionej od osiąganych dochodów.

Wyższe składki ZUS dla pozostałych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków do skorzystania z obniżonych składek ZUS od dochodu, w roku 2020 zapłacą składki dużo wyższe niż w roku poprzednim.

Składki ZUS w 2020 roku wzrosną aż o 10%, co oznacza, że łączna danina przedsiębiorcy na rzecz ZUS w 2020 roku wzrośnie do kwoty 1431,48 zł.

Nowe konta podatkowe

Wraz z końcem 2019 roku zlikwidowane zostały wszystkie dotychczasowe konta bankowe fiskusa, na które do tej pory dokonywaliśmy wpłat należności podatkowych.

Od 1 stycznia 2020 wszelkie płatności podatkowe w zakresie PIT, CIT i VAT powinny być dokonywane na zupełnie nowe rachunki bankowe, czyli tzw. mikrorachunki.

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia

Od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy m.in. całkowicie znoszą dotychczasowy obowiązek prowadzenia tzw. ewidencji wyposażenia.

Nowy plik JPK i likwidacja deklaracji VAT-7

Likwidacja deklaracji VAT-7 nastąpi etapami w roku 2020. Nastąpi scalenie pliku JPK i deklaracji VAT-7 w jeden dokument. W wyniku tej operacji przedsiębiorcy wysyłać będą do skarbówki tylko jeden dokument zamiast dwóch oddzielnych. Osobna deklaracja VAT-7 przestanie istnieć. Zamiast tego, zmianie ulegnie struktura pliku JPK, który poszerzony zostanie o informacje znajdujące się dotychczas w deklaracjach VAT.

Przepisy dotyczące nowego pliku JPK wejdą w życie 1 kwietnia 2020 roku. Od tego dnia obowiązek składania jednego scalonego pliku zostanie nałożony na tzw. dużych podatników. W przypadku małych firm, obowiązek taki powstanie dopiero od 1 lipca 2020 roku. Mali podatnicy będą jednak mieli możliwość dobrowolnej rezygnacji z oddzielnych deklaracji VAT już od kwietnia.

Przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument

W czerwcu 2020 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące ochrony konsumenckiej. W nowym stanie prawnym osoba prowadząca działalność gospodarczą nabędzie takie same prawa konsumenckie jak osoba nieprowadząca takiej działalności. Oznacza to, że zakup towaru "na firmę" nie pozbawi przedsiębiorcy prawa do wydłużonej gwarancji czy też prawa do zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

Koniec faktur na podstawie paragonu

Od 1 stycznia 2020, fakturę na podstawie paragonu możemy zatem uzyskać jedynie w przypadku, gdy na paragonie takim zamieszczony został wcześniej NIP nabywcy. Wystawienie faktury - pomimo zakazu - na podstawie anonimowego paragonu będzie wiązało się z dotkliwymi karami, zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy.

Nowa firma nie będzie karana za błędy

Również od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy zawarte w tzw. "Pakiecie Przyjazne Prawo". Jednym z przywilejów wprowadzonych nową ustawą jest prawo przedsiębiorcy do popełnienia błędu w trakcie pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, nowy przedsiębiorca nie będzie podlegał karze w pierwszym roku funkcjonowania firmy.

Obowiązkowy split payment

Począwszy od listopada 2019 roku firmy działające w niektórych branżach mają obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Niezastosowanie mechanizmu split payment, pomimo sprzedaży towarów lub usług wymienionych w ustawie, skutkować będzie dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Biała lista VAT i kara za nieprawidłowy przelew

Pomimo że tzw. Biała Lista VAT funkcjonuje już od września 2019 roku, to dopiero od Nowego Roku zaczęły obowiązywać sankcje wynikające z jej niestosowania.

Biała Lista to oficjalny wykaz przedsiębiorców zarejestrowanych do podatku VAT, zawierający m.in. numery rachunków bankowych zgłoszonych przez firmy do urzędu skarbowego. Zgodnie z nowymi przepisami, już od września płatności z tytułu faktur mogą być regulowane jedynie na to konto przedsiębiorcy, którego numer widnieje w wykazie.

Wykonanie przelewu na inne konto, do tej pory nie wiązało się jednak z żadnymi sankcjami.

Sytuacja zmieniła się 1 stycznia 2020 roku. Od tego dnia bowiem, wykonanie przelewu na konto inne niż widniejące w wykazie, pociągnie za sobą bardzo dotkliwe sankcje po stronie firmy wykonującej taki przelew.

Koniec OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne, na które od 20 lat przekazywana była część naszej składki emerytalnej, zostaną całkowicie zlikwidowane już 1 lipca 2020 roku.

Demontaż OFE nastąpił już w roku 2014. Wtedy to umorzona została cześć obligacyjna zgromadzona na naszych kontach w OFE. W tym roku zaś nastąpi przeniesienie pozostałych w OFE aktywów na nowe konta IKE lub do ZUS. Tym samym, konta OFE ulegną całkowitej likwidacji.

Ulga na złe długi

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy mające na celu ograniczyć zatory płatnicze w relacjach handlowych. Nowa ustawa wprowadziła max. 30-dniowy termin płatności w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Z kolei w relacjach między przedsiębiorcami wprowadzona została zasada, że jeśli płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 90 dni od wystawienia faktury, wierzyciel będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Jednocześnie dłużnik zostanie ukarany w ten sposób, iż będzie miał obowiązek powiększenia podstawy opodatkowania o kwotę niezapłaconej faktury.

Składki ZUS możemy opłacać z rachunku VAT

Ustawa wprowadzająca obowiązek stosowania mechanizmu split payment, przyniosła również pozytywne zmiany w zakresie korzystania z wydzielonego rachunku VAT. Do tej pory bowiem środki zgromadzone na tym rachunku mogły być wykorzystane jedynie do regulowania zobowiązań w podatku VAT. Natomiast w nowym stanie prawnym przedsiębiorcy uzyskali prawo do wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT do regulowania również innych danin, w tym zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

Masz pytania w tym temacie?

Nie zwlekaj i bądź na bieżąco z najnowszymi interpretacjami w prawie podatkowym.
Każdy Klient, którego obsługujemy jest na bieżąco informowany o najważniejszych dla niego zmianach w prawie.
Dołącz do nas!

Skontaktuj się